Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Obecní úřad obce Žihle

 Obec Žihle se nachází v nejsevernějším výběžku okresu Plzeň - sever. Nejstarší historický záznam o obci pochází z roku 1238. Tehdy český král Václav I. směnou za Kožlany s lesem postoupil Žihli plaskému klášteru. V roce 1268 byla uváděna jako trhové místo.

Od husitských válek patřila Žihle k rabštejnskému panství a na městečko byla povýšena v roce 1559 Ferdinandem I. Habsburským. V témže roce byl na místě staré tvrze vystavěn renesanční zámeček, který stojí v obci dodnes. Za Třicetileté války byla Žihle dvakrát obsazena (1639,1645) švédským vojskem a vypálena.

                                       zobrazit více

1. 10. 2016

THE OXFORD´S 50 let

Kulturní akceZobrazit více

21. 9. - 8. 10. 2016

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů v roce 2016

Úřední deskaZobrazit více

9. 10. 2016

Marcel Zmožek

Kulturní akceZobrazit více

14. 9. - 30. 10. 2016

Mapy a topografie severního Plzeňska

Kulturní akceZobrazit více

7. 9. - 6. 10. 2016

Veřejná vyhláška - Oznámení o veřejném projednání návrhu opatření obecné povahy Změna č. 2 územního plánu Žihle

Úřední deskaZobrazit více

7. 9. - 16. 11. 2016

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Úřední deskaZobrazit více

24. 8. - 8. 10. 2016

Jmenování zapisovatelů okrskové volební komise

Úřední deskaZobrazit více

24. 8. - 8. 10. 2016

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků na území obce Žihle

Úřední deskaZobrazit více

4. 8. 2016 - 31. 12. 2017

Zpráva o projektu "Přestupní uzel Žihle, železniční stanice"

Úřední deskaZobrazit více

28. 7. - 8. 10. 2016

Stanovení počtu členů okrskové volební komise - volby do zastupitelstev krajů konané ve dnech 7. a 8.října 2016

Úřední deskaZobrazit více

15. 6. 2016 - 15. 6. 2019

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - T. J. Sokol Žihle

Úřední deskaZobrazit více

15. 6. 2016 - 15. 6. 2019

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Satan Bikers o.s.

Úřední deskaZobrazit více

19. 4. 2016 - 19. 4. 2019

Smlouva o poskytnuní účelové dotace určené na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje v roce 2016

Úřední deskaZobrazit více

8. 1. 2016 - 8. 1. 2019

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - TJ Slavoj Žihle

Úřední deskaZobrazit více

6. 8. 2015 - 6. 8. 2018

Veřejnoprávní smlouva a poskytnutí neivestiční dotace - T. J. Sokol Žihle

Úřední deskaZobrazit více

27. 7. 2015 - 27. 7. 2018

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Satan Bikers o.s.

Úřední deskaZobrazit více

27. 7. 2015 - 27. 7. 2018

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - TJ Slavoj Žihle

Úřední deskaZobrazit více

14. 4. 2015 - 14. 4. 2018

Smlouva o poskytnuní účelové dotace určené na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje v roce 2015

Úřední deskaZobrazit více

25. 7. 2014 - 31. 12. 2023

Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - aktualizace k 01.07.2014

Úřední deskaZobrazit více