Menu
Obec Žihle
Žihle

Vidimace a legalizace

Kde a kde podat žádost :

Osobní návštěvou na OÚ Žihle, úřední hodiny:

Pondělí, středa: 7.00 - 16.30

Úterý, čtvrtek: 7.00 - 15.00 tyto dny po předchozí domluvě s pracovnicí agendy

Pátek: 7.00 - 14.30 tento den po předchozí domluvě s pracovnicí agendy

Kontaktní osoba:

 • Ivana Kašparová, tel. 373 399 038
 • Petra Šilhánková, tel. 373 399 040

Vidimace (ověření kopie listiny) a legalizace (ověření podpisu)

Základní informace:

Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní.
Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Legalizace - fyzická osoba, jejíž podpis má být ověřen.
Vidimace - kdokoli.

Podmínky a postup:
Legalizace je prováděna na předložené listině, žadatel je povinen předložit platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, průkaz povolení k pobytu pro cizince aj.). Legalizace se neprovede :

 • je-li ověřován podpis na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li tato listina současně předložena v úředně ověřeném překladu do českého jazyka
 • jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text.

Vidimace je prováděna na kopii předložené listiny.

Vidimace se neprovede:

 • je-li listinou, z níž je kopie pořízena, listina, jejíž jedinečnost nelze ověřenou kopií nahradit (občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, lovecký lístek, směnka, šek, geometrický plán, rys apod.)
 • je-li listina opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka
 • jsou-li na listině změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost
 • jestliže se kopie doslovně neshoduje s listinou, z níž je pořízena
 • je-li listina, z níž je kopie pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do českého jazyka
 • není-li z vidimované listiny patrné, zda se jedná o prvopis, již ověřenou vidimovanou listinu, opis nebo kopii pořízenou ze spisu nebo stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí vydaného podle zvlášt. práv. předpisu.

Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Legalizace - žadatel předloží listinu na níž bude podpis ověřen a platný doklad totožnosti.
Vidimace - žadatel předloží vidimovanou listinu a listinu z níž byla pořízena.

Potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Nejsou

Poplatky a jak je lze uhradit:

Legalizace - správní poplatek činí za každý ověřený podpis na listině 30,- Kč.
Vidimace - správní poplatek činí za každou i započatou stranu vidimované listiny 30,- Kč.
Správní poplatky se hradí v hotovosti na pokladně úřadu

Lhůty pro vyřízení:

Na počkání

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

zákon č.21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování ), ve znění pozdějších předpisů

vyhláška č.36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů

Související předpisy :

 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

CamelNET

logo

Naší obci se za vydatné finanční pomoci pomoci Plzeňského krajhe podařilo vybudovat po obci optickou síť.

http://plzensky-kraj.cz/cs/kategorie/camelnet

Aktuální počasí

dnes, pátek 19. 7. 2024
slabý déšť 28 °C 18 °C
slabý déšť, slabý západní vítr
vítrZ, 3.82m/s
tlak1018hPa
vlhkost44%
srážky0.45mm

Publicita